Działka na sprzedaż

bolesławiecki, Bolesławiec

550 000 PLN
720 000 PLN
2 118 m2
260 PLN /m2

Opis oferty

Bolesławiec, centrum, działka budowlana.

Do sprzedania atrakcyjny grunt budowlany składający się z podzielonych, osobnych 3 działek. Nieruchomość znajduje się w Bolesławcu, przy ul. Staszica, w pobliżu domów jednorodzinnych. Media (woda, prąd i gaz) przy działkach. Droga dojazdowa wyznaczona.
Nieruchomość sprzedawana jako całość, ale dla nowego nabywcy istnieje możliwość sprzedaży podzielonych działek, co jest doskonałą LOKATĄ KAPITAŁU.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki są oznaczone symbolem I-MN 43, dla których ustala się w UCHWALE NR LII/430/10 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Staszica w Bolesławcu: Przeznaczenie terenu: przeznaczenie podstawowe zabudowa jednorodzinna.

Ochrona środowiska: ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno stojącym;
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 10 m;
3) dopuszcza się sytuowanie bezpośrednio przy granicy działki budynków gospodarczych i garażowych;
4) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych;
5) maksymalny wskaźnik zabudowy wynosi: 0,30;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na 40% powierzchni działki;
7) należy stosować dachy kształtowane następująco:
a) strome wielo lub dwuspadowe o symetrycznych połaciach,
b) kąt nachylenia połaci dachowych zawierający się w przedziale od 30° do 45°,
c) pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub cementową;
8) dopuszcza się dachy jednospadowe dla budowy budynków gospodarczych i garaży sytuowanych bezpośrednio przy granicy działki; 9) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu pigmentem), harmonizującej z otoczeniem;
10) zakazuje się stosowania:
a) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu siding (oblicówka z paneli winylowych, PCV lub podobnych),
b) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały). Scalenia i podziały nieruchomości:
1) ustala się następujące minimalne powierzchni dla nowo wydzielanych działek: 600 m²;
2) ustala się następujące minimalne szerokości frontu dla nowo wydzielanych działek: 18 m.

Komunikacja i infrastruktura techniczna: 1) dojazd do terenu obowiązuje z ulicy: I-KDl7; 2) ustala się obowiązek zapewnienia stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż: 1 miejsce na każde rozpoczęte 20m2 powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce.

Informacje dotyczące opisu nieruchomości maja charakter informacyjny i mogą zostać uaktualnione.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Boleslavia Nieruchomości
ul. Asnyka 13
59-700 Bolesławiec
tel. 577-444-354
e-mail: biuro@boleslavianieruchomosci.pl


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Zobacz

Informacje

Numer oferty58
Typ transakcjiSprzedaż
Cena550 000 PLN
Powierzchnia2 118 m2
Cena za m2260 PLN / m2
Typ działkibudowlana
Typ ogrodzeniamieszane
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodamiejska
Gazjest
Kanalizacjamiejska

bolesławiecki, Bolesławiec